Vedic art

"Konst och liv är så intimt förknippade att det går knappast att skiljas åt.

Det heter ju konsten att leva."


Citat av Curt Källman

Stor skaparkraft

 

Genom att använda sig av de 17 principerna i Vedic Art kan man underlätta skapandet, ta bort motstånd i processen och göra det lättare att ta fram vår inre kreativitet. Grundsynen är att vi alla ha en stor skaparkraft och kunskap inom oss själva, från födelsen. Måleriet är ett viktigt redskap för att plocka fram dessa inre resurser, så att de kan användas på ett konkret sätt, i både livet och konsten. Ofta kan man uppleva en utveckling under processens gång genom skapandet. Det blir som en direkt kontakt med sig själv och måleriet. Vi kan uppleva att bilden, det vi ser, blir koppling till en ny öppning och möjlighet. Genom principerna får man en kompass som vi kan praktisera individuellt. Principerna är lätta att förstå och ett utmärkt enkelt redskap för skapandet.

 

Bortom tanke och intellekt

 

Ett personligt uttryck och att förmedla sin egen sanning har alltid varit en längtan hos konstnären. Vi vill uttrycka vårt innersta jag och när vi får det, genom de 17 principerna så försvinner tid och rum. Vi börjar spontant uttrycka något bortom idéer och stress. Resan har börjat till vårt eget skapande uttryck. Bortom alla begränsningar finns det kunskap, skönhet och glädje som väntar.

 

Kravlöst

 

I Vedic Art finns det ingen bedömning eller krav från någon lärare. På det viset kan vi utvecklas i egen takt och hitta ett personligt sätt att leka fram vårt skapande. Du kan komma som totalt nybörjare eller att du har målat ett helt liv, det har ingen betydelse för dina möjligheter att utvecklas.

 

Glädje och kraft

 

Det är kul att skapa och det kan faktiskt slå det mesta! Nu för tiden får vi så många intryck och det kan vara skönt att genom måleriet skapa lugn och lekfullhet. Att ta tillvara på den lekfullheten och skaparkraften för att uttrycka en längtan till utveckling är ett stort steg. Vedic Art Academy vill stödja den kraften med stor respekt och erfarenhet av processen. Inget är rätt eller fel, bättre eller sämre. Tekniken är inte lika viktig som andra målarskolor, eftersom drivkraften är något vi vill ta tillvara på.

 

Fristående metod

 

Vedic Art är helt religiöst och politiskt oberoende. Vedic Art är ingen organisation eller förening utan en metod som vi kan använda för att skapa. Principerna kan vi använda oavsett vilka trosuppfattningar eller livsåskådningar vi har.

 

Curt Källman skapade Vedic Art

 

Den svenske konstnären Curt Källman (1938-2010) grundade Vedic Art 1987. Han studerade på Kungliga Konstakademin under åren 1964-1969. Tidigt redan 1964 upplevde han en djup själslig upplevelse som kom att förändra hans syn på livet och konsten. Han började meditera genom TM grundaren Maharishi och studerade den Vediska kunskapen. 1974 delgav Maharishi Curt en kunskap om de 17 vediska principerna för skapandet. De första kurserna i Vedic Art startade först 1987 i Höör i Skåne. Så lång tid dröjde det innan han kände att det var moget för att sprida principerna till andra. I februari 1988 startade Curt Källman formellt Vedic Art School på Bosjökloster slott i Höör. Vedic Art finns i dag etablerat i 20 länder i Norden, flera Europeeiska länder, Indien och USA. Hundratalslärare finns i Polen Holland Nederländerna Belgien Sverige, Norge och Finland. Johannes Källman, Curt Källmans son är den naturliga bärare av huvud ansvaret Vedic Art School.