Teckning


TECKNING    
Varmt välkommen till Vedic Art teckning!

Metoden är Curt Källmans teckningskurs “Namn och Form – Form utan namn”. Kursen erbjuder ingångar och inspirerar oss till att ta oss förbi och bort ifrån föreställningar om att inte kunna teckna. Vi får möjlighet att teckna både förställande former som har "namn" och identitet samt icke föreställande former som saknar namn. Fantasin sätts i rörelse i gränslandet mellan det föreställande och abstrakta. Honnörsord är... nyfikenhet...